©JAYIDA 
 
BELLECHHAB2020Bureau-v-burgers7.2NL[Automatisch opgeslagen]
BELLECHHAB2020Bureau-v-burgers7.2NL[Automatisch opgeslagen]
BELLECHHAB2020VISUM44
BELLECHHAB2020VISUM44
BELLECHHAB2020Bureau-v-burgers9[Automatisch opgeslagen]
BELLECHHAB2020Bureau-v-burgers9[Automatisch opgeslagen]


Bureau voor de burgers heeft met succes beroepen gedaan op het arrest Chavez-Vilchez voor het verkrijgen van een faciliterend visum in het buitenland. Ook hebben we bijzondere zaken gehad zoals dat van een Somalische vader die alleen in Somaliland wachte op een faciliterend visum en het kind met de Nederlandse nationaliteit in Nederland geboren is en nooit naar het buitenland is geweest. Het is niet alleen voor de moeders en ook hoeft het kind niet buiten de Europese unie te zijn. De visum en verblijfsvergunning is ook voor verzorgers en stief/opvangouders. 

Heb je een kind met de Nederlandse nationaliteit? En heb je hulp en begeleiding nodig? Het maakt niet uit of je kind in Nederland geboren is en de derde lander ouder buiten de Europese unie is. 

En zodra je partner in Nederland is kan je meteen aanvraag voor een verblijfsvergunning indienen. 

Geen enkel andere bureau of Advocaat kan u helpen zoals wij dat kunnen. Wij hebben veel Chavez-Vilchez zaken behandeld met succes. Ook hebben we de praktische kennis en de lokale kennis over documentaties en legalisaties in de landen buiten Europese Unie. Omdat we veel zaken hebben behandelt hebben we inmiddels vaste contacten opgebouwd in Ethiopië, Somaliland, Marokko en Djibouti mocht het nodig zijn dan kunnen deze contacten u ter plaatsen helpen en begeleiden met de juiste en echte documenten en legalisatie bij de juiste instanties. Vooral in Ethiopië en Somaliland kennen we de contacten persoonlijk omdat we bij sommige zaken zelf naar Ethiopië en Somaliland zijn gevlogen om ter plaatse te helpen.

Als het ware een fly by service

Voor de begeleiding en aanvraag van een Facliterend Visum
Is onze tarief:  EUR 250. 
Voor de aanvraag van de verblijfsvergunning is onze tarief:  EUR 300.

Jouw kans is 94 % om een verblijfsvergunning te krijgen dit is officieel verklaart in een rapport van de Immigratie en naturalisatiedienst zelf. https://ind.nl/Documents/Analyse%20Chavez-Vilchez.pdf 

 

Analyse Chavez-Vilchez Arrest
This is an official report drawn up by the Dutch Immigration and Naturalization Service about the increase in the granting of residence permits and facilitation visas
Analyse Chavez-Vilchez.pdf (662.99KB)
Analyse Chavez-Vilchez Arrest
This is an official report drawn up by the Dutch Immigration and Naturalization Service about the increase in the granting of residence permits and facilitation visas
Analyse Chavez-Vilchez.pdf (662.99KB)


Mail of bel voor meer informatie. Of stuur een bericht via het onderstaand contactformulier en we nemen zo snel mogelijk contact met u op. 

Mocht u dringend hulp nodig hebben dan kunt ook bellen op +31615222427
Of mailen naar Holland@jayida.com  


BUREAU-BURGERS01
Presentatie1556
Presentatie1556
Presentatie55
Presentatie55Citizens Office has successfully invoked the Chavez-Vilchez judgment for obtaining a facilitating visa abroad. We also had special cases such as that of a Somali father who waited alone in Somaliland for a facilitating visa and the child with Dutch nationality is born in the Netherlands and never went abroad. It is not only for the mothers and the child does not have to be outside the European Union. The visa and residence permit is also for carers and step / childcare parents.

Do you have a child with Dutch nationality? And do you need help and guidance? It does not matter if your child was born in the Netherlands and the other third country parent is outside the European Union. Mail or call us for more information.

And as soon as your partner is in the Netherlands, you can immediately apply for a residence permit.

No other firm or lawyer can help you like we do. We have successfully handled many Chavez-Vilchez cases. We also have practical knowledge and local knowledge about documentation and legalisations in countries outside the European Union. Because we have dealt with many cases, we have built up permanent contacts in Ethiopia, Somaliland, Morocco and Djibouti if necessary, these contacts can help you on the spot and guide you with the right and real documents and legalization at the right authorities. Especially in Ethiopia and Somaliland we know the contacts personally because in some cases we flew to Ethiopia and Somaliland ourselves to help on the spot. A fly by service, as it were.

For the guidance and application of a Facilitation Visa, Our rate is: EUR 250.

Our rate for the application for a residence permit is: EUR 300.

Your chance is 94% to get a residence permit, this was officially stated in a report by the Immigration and Naturalization Service itself.  https://ind.nl/Documents/Analyse%20Chavez-Vilchez.pdf   

Analyse Chavez-Vilchez Arrest
This is an official report drawn up by the Dutch Immigration and Naturalization Service about the increase in the granting of residence permits and facilitation visas
Analyse Chavez-Vilchez.pdf (662.99KB)
Analyse Chavez-Vilchez Arrest
This is an official report drawn up by the Dutch Immigration and Naturalization Service about the increase in the granting of residence permits and facilitation visas
Analyse Chavez-Vilchez.pdf (662.99KB)


Mail or call for more information. Or send a message via the contact form below and we will contact you as soon as possible.

Europa
Europa
Europa
Europa


If you urgently need help, you can also call us. on Tel +31615222427

Email: Holland@jayida.com


 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn