©JAYIDA 
 export&trade
  • BELLECHHAB2020Bureau-v-burgers7.1 ENG [Automatisch opgeslagen]
    BELLECHHAB2020Bureau-v-burgers7.1 ENG [Automatisch opgeslagen]
  • BELLECHHAB2020Bureau-v-burgers7.2NL[Automatisch opgeslagen]
    BELLECHHAB2020Bureau-v-burgers7.2NL[Automatisch opgeslagen]
  • BELLECHHAB2020VISUM44
    BELLECHHAB2020VISUM44


Bureau voo de burgers heeft met succes beroepen gedaan op het arrest Chavez-Vilchez voor het verkrijgen van een faciliterend visum in het buitenland. Ook hebben we bijzondere zaken gehad zoals dat van een Somalische vader die alleen in Somalië wachte op een faciliterend visum en het kind met de Nederlandse nationaliteit in Nederland geboren is en nooit naar het buitenland is geweest. Het is niet alleen voor de moeders en ook hoeft het kind niet buiten de Europese unie te zijn.

Heb je een kind met de Nederlandse nationaliteit? En heb je hulp en begeleiding nodig? Het maakt niet uit of je kind in Nederland geboren is en de andere derde lander ouder buiten de Europese unie is. 

En zodra je partner in Nederland is kan je meteen aanvraag voor een verblijfsvergunning indienen. 

Mail of bel voor meer informatie. Of stuur een bericht via het onderstaand contactformulier en we nemen zo snel mogelijk contact met u op. 

  • BUREAU-BURGERS01

Citizens Office has successfully invoked the Chavez-Vilchez judgment for obtaining a facilitating visa abroad. We also had special cases such as that of a Somali father who waited alone in Somalia for a facilitating visa and the child with Dutch nationality is born in the Netherlands and never went abroad. It is not only for the mothers and the child does not have to be outside the European Union. 

Do you have a child with Dutch nationality? And do you need help and guidance? It does not matter if your child was born in the Netherlands and the other third country parent is outside the European Union. Mail or call us for more information.

And as soon as your partner is in the Netherlands, you can immediately apply for a residence permit.

Mail or call for more information. Or send a message via the contact form below and we will contact you as soon as possible.

 
 
 
E-mailen
Bellen
LinkedIn